Sözleşmeler Hukuku

Büro avukatları, iş hayatının çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulanması konusunda tecrübeye sahiptirler. İlgili sözleşmeler üzerinde müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek yargı içtihatları ve uygulamalar dikkate alınarak çalışılmaktadır. Sözleşmelerin ihlali halinde başvurulan mahkemeler ve tahkim heyetlerinde de müvekkil şirketlerin temsili sağlanmaktadır.