Rekabet Hukuku

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkil şirketlere rekabet hukuku alanında hukuki destek sağlanmakta, rekabet hukukuna aykırılık teşkil etme ihtimali olan iş ve işlemlerde müvekkillere günlük danışmanlık verilmektedir. Büro avukatları, müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörlere uygun olarak hazırladıkları eğitimler, sunum ve seminerler ile rekabet hukuku kurallarının iş hayatında ne şekilde uygulanacağının şirket çalışanlarına açıklanmasını sağlanmakta böylece müvekkillerin rekabet ihlallerinde bulunma riskleri ortadan kaldırılmaktadır.

Müvekkil şirketlerin, tedarikçileri, müşterileri ve rakipleri ile gerçekleştirdikleri dikey ve yatay anlaşmaların rekabet hukukuna uygunluğunun sağlanmakta, fiyatlandırma, münhasırlık sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, ortak yatırım sözleşmeleri ve dağıtım sözleşmeleri konularında yoğun olarak çalışılmaktadır.

Özellikle pazarda hâkim durumda bulunan müvekkillerin iş ve işlemlerinin rekabet hukukuna uygunluğunun sağlanması için günlük danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında müvekkil şirketlerin Rekabet Kurumu nezrinde menfi tespit, grup muafiyeti ve bireysel muafiyet başvuruları büro avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir.