İş Hukuku

İşçi işveren ilişkilerini ilgilendiren tüm konularda hukuki hizmet sağlanmaktadır. Büro avukatları, özellikle iş sözleşmelerinin ve sair belgelerin hazırlanması, işçi hakları, iş sözleşmelerin fesih prosedürleri, tazminatların belirlenmesi, ihtilaf öncesi sulh görüşmelerinin yürütülmesi ve ihtilaf halinde iş mahkemelerinde müvekkillerin temsil edilmesi konularında yoğun deneyimlere sahiptirler.