Ticaret ve Şirketler Hukuku

Çelen Hukuk Bürosu, Ticaret Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle şirket kuruluşları, ticari sözleşmelerin hazırlanması, ortak girişimlerin kurulması (JV), tasfiye işlemleri, iş hukuku, birleşme ve devralmalar konuları yoğun olarak faaliyet gösterilen alanlardandır.

Bunların yanında şirketleri ilgilendiren tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, Türk mevzuatı ve uygulaması konularında hukuki mütalaaların hazırlanması ile ilgili konularda adli takiplerin gerçekleştirilmesi, şirket genel kurullarının toplanması, yönetim kurulu kararlarının yazılması ve imza sirküleri işlemlerinin tamamlanması hususlarında da müvekkil şirketlere hukuki destek sağlanmaktadır.