Uluslararası Ticaret Hukuku

Çelen Hukuk Bürosu, Uluslararası ticarette aktif faaliyet gösteren bir çok müvekkiline sürekli hukuki danışmanlık ile adli konularda temsil hizmeti sağlamaktadır.

Bu alanda ticari sözleşmelerin bir kaç dilde hazırlanması, gümrük iş ve işlemleri, Türk yabancı sermaye mevzuatı ve uygulamaları yoğun olarak çalışılan konulardandır.